Як стати учасником

Згідно Статуту Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»

Розділ 4.ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1. Членами (учасниками) АСОЦІАЦІЇ можуть бути юридичні особи та фізичні особи , які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

4.2. Рішення про вступ до АСОЦІАЦІЇ приймає її Правління на підставі заяви фізичної або юридичної особи.

4.2.1. Термін розгляду заяви про вступ до АСОЦІАЦІЇ та прийняття рішення не може перевищувати два місяці з моменту прийняття її до розгляду.

4.2.2. Про прийняте рішення заявника повідомляють протягом 5 робочих днів після прийняття Правлінням відповідного рішення.

4.3. Обов'язковими критеріями для прийняття рішення про вступ в члени АСОЦІАЦІЇ є:

4.3.1. Діяльність у сфері освіти дорослих.

4.3.2. Визнання положень Статуту АСОЦІАЦІЇ.

4.3.3. Заява про готовність брати безпосередню участь у діяльності АСОЦІАЦІЇ.

4.3.4. Сплата вступних внесків.

4.3.5. Окрім зазначених критеріїв при розгляді питання про вступ нового члена, можуть бути прийняті до уваги інші фактори, на обов'язковості яких наполягає хоча б половина від загального числа членів Правління АСОЦІАЦІЇ.

4.4. Членство в АСОЦІАЦІЇ припиняється у разі:

4.4.1. Виходу за власним бажанням.

4.4.2. Виключенні за порушення положень Статуту.

4.4.3. Наявності обставин, з якими чинне законодавство пов'язує втрату правоздатності члена АСОЦІАЦІЇ (ст. 5 Закону України "Про громадські об'єднання")

Розділ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Усі члени АСОЦІАЦІЇ мають рівні права та обов'язки.

5.2. Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:

5.2.1. Брати участь у визначенні основних напрямів діяльності АСОЦІАЦІЇ, в роботі її робочих груп, формуванні її виборних органів.

5.2.2. Обирати і бути обраними до керівних органів АСОЦІАЦІЇ.

5.2.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності АСОЦІАЦІЇ та її виборних органів.

5.2.4. Виступати за дорученням АСОЦІАЦІЇ представником у міжнародних, державних, громадських та інших органах і організаціях.

5.2.5. На добровільних засадах вносити на рахунок АСОЦІАЦІЇ добровільні внески.

5.2.6. Отримувати інформаційну, методичну та організаційну допомогу від АСОЦІАЦІЇ.

5.2.7. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів АСОЦІАЦІЇ.

5.2.8. На вільний вихід з АСОЦІАЦІЇ.

5.3. Члени АСОЦІАЦІЇ зобов'язані:

5.3.1. Платити вступний та членські внески згідно з умовами, розробленими Правлінням.

5.3.2. Дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення керівних органів.

5.3.3. Виконувати покладені на них зобов'язання стосовно АСОЦІАЦІЇ.

5.3.4. Здійснювати співробітництво і взаємну підтримку між усіма членами АСОЦІАЦІЇ.

5.3.5. Брати участь у вирішенні питань діяльності АСОЦІАЦІЇ.

5.3.6. Члени (учасники) АСОЦІАЦІЇ також несуть й інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

 

Заява в члени УАОД від фізичних осіб    |    Заява в члени УАОД від юридичних осіб   |   Положення про членські внески

 

Get GPS coordinates