Що таке освіта дорослих?

 ОСВІТА ДОРОСЛИХ – НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 

"...Основу освіти дорослих становить післядипломна освіта, яка фінансується з державного бюджету в обсязі 1,0–1,3 % загальних бюджетних асигнувань на освіту, що в 2010 р. становило 0,8 млрд грн. Ці кошти використовуються на підвищення кваліфікації і перепідготовку дипломованих фахівців. Водночас їх не вистачає для забезпечення мінімального, принаймні раз на п’ять років, системного навчання працівників усіх видів економічної діяльності. Відсутні системні пропозиції з надання освітніх програм для дорослих з огляду на їх особисті потреби, дієздатність, вік. Не дістала розвитку грантова підтримка з державного і місцевого бюджетів тих організацій і установ, які здійснюють навчання дорослих, а діяльність міжнародних донорів занадто ускладнена. Загалом у країні недостатнє фінансове забезпечення і заохочення освіти дорослих, зокрема шляхом встановлення податкових пільг, безпосередніх виплат на освіту дорослим тощо. Часто-густо освіта дорослих є особистою справою і відповідальністю, її роль належним чином не усвідомлюється на рівні державної політики..." читати далі


 

ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

 

У статті розкрито роль освіти дорослих у контексті сучасних соціально-економічних трансформацій, зокрема щодо уможливлення адаптації в швидкозмінюваному соціумі;  обґрунтовано провідні тенденції її розвитку в Україні (перехід від концепції функціональної підготовки до концепції розвитку особистості; еволюціонування знання у провідне джерело вартості в інформаційному суспільства; становлення освіти дорослих як важливого чинника у подоланні відсталості розвитку). читати далі


 

ОСВІТА ДОРОСЛИХ: НЕРОЗВ'ЯЗАНІ ПИТАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

 

"...У широкому розумінні освіта доросли – це процес навчання; у вузькому – комплекс організованих дій щодо навчання дорослих, які здійснюється багатьма закладами з метою досягнення специфічних цілей; сукупне значення об’єднує процеси й дії в ідею, яка реалізується в соціальній практиці, що й дозволяє розглядати «освіту дорослих» як соціальний інститут задля задоволення потреб дорослої людини в освіті, культурі, адаптації до соціуму. Нині освіту дорослих сприймають як освіту задля забезпечення національного економічного зростання й підвищення шансу населення на працевлаштування...." читати далі


 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 

"...Поняття неформальна освіта дорослих частково співпадає з такими поняттями як додаткова та продовжена освіта. Проте саме неформальна освіта безпосередньо створює можливості задовольняти особистісні потреби й запити соціуму, мобілізуючи його природну здатність до самовдосконалення, внутрішнього духовного зростання. Водночас неформальна освіта стає умовою та спонукальним чинником цього зростання. За таких умов однією з важливих функцій неформальної освіти стає уможливлення психологічного захисту від деструктивного впливу суспільства, оскільки у процесі розвитку власної пізнавальної активності, людина реалізує себе, своє позитивне ставлення до оточуючого світу, самої себе, інших людей..." читати далі


 

Get GPS coordinates