Про нас

                              Офіційний логотип УАОД

 

                     Download                           Завантажити

 

Статус офіційного члена 

Європейської Асоціації Освіти Дорослих

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» є неприбутковим громадським об’єднанням, діяльність якого поширюється на території України | Положення про виконавчу дирекціюСтатут УАОД 

Метою діяльності АСОЦІАЦІЇ є становлення та розвиток системи освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж усього життя.

 Основні завдання АСОЦІАЦІЇ:

  1. Участь у формуванні політики освіти дорослих і політики навчання впродовж усього життя в Україні, в тому числі у розробці проектів законодавчих актів.
  2. Участь у розробці проектів державних концепцій, стратегій розвитку освіти дорослих в Україні та їхньої реалізації.
  3. Сприяння розвитку потенціалу членів АСОЦІАЦІЇ і їхньої діяльності на території країни, розширенню можливостей їхнього професійного розвитку.
  4. Надання консультативної та методичної допомоги в питаннях освіти дорослих членам АСОЦІАЦІЇ, іншим організаціям та установам.
  5. Сприяння зміцненню і вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих.
  6. Створення баз даних про освіту дорослих і розповсюдження цієї інформації в Україні та в інших країнах.
  7. Проведення національних регіональних, міжрегіональних та міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок та інших заходів з питань освіти дорослих.
  8. Забезпечення інформаційної підтримки статутної діяльності АСОЦІАЦІЇ.
  9. Здійснення науково-дослідної та інформаційно-просвітницької діяльності.
  10. Представлення АСОЦІАЦІЇ на міжнародному рівні та налагодження співпраці з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, освітніми установами в сфері освіти дорослих інших країн, у тому числі здійснення спільних міжнародних проектів і програм.
24-28 червня 2016 р. у Брюселі (Бельгія) на Головній Генеральній Асамблеї і Щорічній конференції Європейської Асоціації Освіти Дорослих, під час церемонії вручень, Громадська спілка "Українська асоціація освіти дорослих" отримала статус офіційного члена Європейської Асоціації Освіти Дорослих.
 
Щорічно ГС "Українська асоціація освіти дорослих" проводить конкурс кращих проектів, положення якого описані в Порядку проведення щорічного загальноукраїнського конкурсу найкращих проектів у сфері освіти дорослих.
 
6 березня 2020 року в Києві відбулося засідання Правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» на якому Правлінням було затверджено перелік сервісів та порядок їх надання членам Громадської спілки. Вказані сервіси надаються виключно членам Громадської спілки, які не мають заборгованості зі сплати членських внесків.
 
 

РЕКВІЗИТИ

Повна назва:

Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих»

 

Поштова адреса:

м.Київ, Україна, 04060,

вул. Максима Берлинського, 9. Поверх №9

 

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ: 39858980

UA703052990000026006025003012

МФО: 305299

Банк: АТ КБ ПриватБанк, Київ

 

Get GPS coordinates