Про нас

                              Офіційний логотип УАОД

 

                     Download                           Завантажити

 

Статус офіційного члена 

Європейської Асоціації Освіти Дорослих

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» є неприбутковим громадським об’єднанням, діяльність якого поширюється на території України | Положення про виконавчу дирекціюСтатут УАОД 

Метою діяльності АСОЦІАЦІЇ є становлення та розвиток системи освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж усього життя.

 Основні завдання АСОЦІАЦІЇ:

  1. Участь у формуванні політики освіти дорослих і політики навчання впродовж усього життя в Україні, в тому числі у розробці проектів законодавчих актів.
  2. Участь у розробці проектів державних концепцій, стратегій розвитку освіти дорослих в Україні та їхньої реалізації.
  3. Сприяння розвитку потенціалу членів АСОЦІАЦІЇ і їхньої діяльності на території країни, розширенню можливостей їхнього професійного розвитку.
  4. Надання консультативної та методичної допомоги в питаннях освіти дорослих членам АСОЦІАЦІЇ, іншим організаціям та установам.
  5. Сприяння зміцненню і вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих.
  6. Створення баз даних про освіту дорослих і розповсюдження цієї інформації в Україні та в інших країнах.
  7. Проведення національних регіональних, міжрегіональних та міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок та інших заходів з питань освіти дорослих.
  8. Забезпечення інформаційної підтримки статутної діяльності АСОЦІАЦІЇ.
  9. Здійснення науково-дослідної та інформаційно-просвітницької діяльності.
  10. Представлення АСОЦІАЦІЇ на міжнародному рівні та налагодження співпраці з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, освітніми установами в сфері освіти дорослих інших країн, у тому числі здійснення спільних міжнародних проектів і програм.
24-28 червня 2016 р. у Брюселі (Бельгія) на Головній Генеральній Асамблеї і Щорічній конференції Європейської Асоціації Освіти Дорослих, під час церемонії вручень, Громадська спілка "Українська асоціація освіти дорослих" отримала статус офіційного члена Європейської Асоціації Освіти Дорослих.

 

Зворотнiй зв'язок
Надіслати