Засідання правління ГС «Українська асоціація освіти дорослих»

Засідання правління ГС «Українська асоціація освіти дорослих»

25 листопада 2016 р. у м. Чернівці у рамках міжрегіональної зустрічі (зустрічі партнерів DVV International в Україні) відбулося засідання правління ГС «Українська асоціація освіти дорослих». На засіданні було візуалізовано, обговорено і затверджено звіт про діяльність Асоціації за 3-4 квартал 2016 р. (Голова правління проф. Лариса Лук’янова), обговорено проміжні результати проекту «Професіоналізація освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти» (заступник Голови правління РhD Юрій Петрушенко), обговорено і схвалено проект Стандарту підготовки фахівців з формальної і неформальної освіти дорослих (завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «УМО НАПН України» проф. Тамара Сорочан). Учасники засідання мали змогу ознайомитися з результатами участі у проекті ЮНЕСКО «Глобальна мережа міст, які навчаються» (досвід Мелітополя) (проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького РhD Сергій Прийма).

На засіданні було розглянуто заяви кандидатів у члени ГС «Українська асоціація освіти дорослих», затверджено верстку рукопису журналу «Територія успіху» (випуск 2(3), 2016), обговорено стратегію діяльності Асоціації у 2017 р.

 

Зворотнiй зв'язок
Надіслати