Загальні збори ГС "Українська асоціація освіти дорослих"

Загальні збори ГС "Українська асоціація освіти дорослих"

Повідомляємо, що згідно рішення Правління та Виконавчої Дирекції, Загальні Збори ГС «Українська асоціація освіти дорослих», відбудуться 6 грудня 2019 року у Києві.

Нагадуємо, що згідно Статуту Асоціації: «Загальні збори вважаються правомочними і можуть приймати рішення, якщо на них присутні більшість членів АСОЦІАЦІЇ або уповноважених представників. Кожен член АСОЦІАЦІЇ під час голосування на Загальних зборах має один голос.

Повноваження Загальних Зборів (згідно Статуту Асоціації):

  1. Визначення основних напрямів і форм діяльності АСОЦІАЦІЇ, її загальної фінансової та господарської політики.
  2. Обрання Правління, Голови Правління, його заступника, Ревізійної комісії, Виконавчого директора, затвердження їх звітів.
  3. Прийняття і затвердження змін і доповнень до цього Статуту на підставі рішення Загальних зборів, за яке проголосувало 3/4 присутніх на зборах членів АСОЦІАЦІЇ.
  4. Затвердження звіту Голови Правління.
  5. Затвердження річного фінансового звіту АСОЦІАЦІЇ.
  6. Розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність керівних органів АСОЦІАЦІЇ.

Просимо усіх членів «Української асоціації освіти дорослих» долучитись до вирішення важливих питань, що визначають подальший розвиток Асоціації.

Стежте за оновленнями від УАОД, більше інформації про порядок денний заходу, точний час і місце проведення Загальних Зборів буде повідомлено учасникам згодом.

 

 

 

 

Get GPS coordinates