ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

18 вересня 2020 р. відбувся вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій», організований і проведений ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Українським відкритим університетом післядипломної освіти у партнерстві з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих».

У вебінарі взяли участь понад 100 учасників, серед яких – керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ, педагогічні працівники закладів загальної середньої і мистецької освіти, працівники центрів освіти дорослих, представники громадських та інших організацій. 

Серед доповідачів був, зокрема, виконавчий директор ГС «Українська асоціація освіти дорослих» Микита Андрєєв із темою виступу «Огляд законопроєкту «Про освіту дорослих» і супутніх законопроєктів». Проведений захід уможливив комунікацію, обмін досвідом у сфері формальної і неформальної освіти дорослих.

Презентації спікерів вебінару за посиланням. 

 

Get GPS coordinates