Рада Європейського Союзу ухвалила Резолюцію про нову європейську програму з навчання дорослих на 2021-2030 роки

Рада Європейського Союзу ухвалила Резолюцію про нову європейську програму з навчання дорослих на 2021-2030 роки

Нова програма передбачає необхідність цілісного підходу до забезпечення навчання та освіти дорослих та врахування потреб усіх груп населення, що навчається. 

29 листопада 2021 року у Раді Європейського Союзу прийняли нову Програму з навчання дорослих на 2021-2030 роки.

Резолюція наголошує на таких ключових аспектах розвитку освіти дорослих, як: 

- Важливість формального, неформального та інформального навчання дорослих. 

- Необхідність спільного бачення для посиленого забезпечення навчання дорослих, де будуть враховані соціальні аспекти навчання дорослих та можливість працевлаштування. Це стосується сприяння доступності та гнучкості навчальних програм для залучення вразливих груп.

- Можливість через навчання дорослих робити внесок в “активне громадянство” (концепція active citizenship) та формувати спільноти, що навчаються. Зокрема, йдеться про особистісний, соціальний і професійний розвиток та самореалізацію відповідно до поточних і майбутніх потреб індивідів, їхніх талантів і прагнень.

Згідно з Резолюцією, навчання дорослих допомагає реагувати на найбільші виклики сучасності та сприяє розвитку сталих громад. Освіта дорослих сприяє ключовим цифровим і “зеленим” перетворенням. 

У Резолюції наголошено, що освіта дорослих потребує цілісного підходу, включаючи міжсекторальну співпрацю за участю багатьох стейкхолдерів. 

Йдеться також про сприяння участі людей "3-го віку" у процесі навчання та освіти дорослих, їхню повну інтеграцію у суспільне життя, а також сприяння отриманню даних про їхню участь у навчанні дорослих.

Згідно з принципом субсидіарності, у Резолюції наголошується на необхідності регулярного постійного фінансування освіти дорослих на противагу до фрагментованого фінансування.

Резолюцію підтримала Європейська асоціація освіти дорослих (ЄАОД). Своєю чергою, ЄАОД підкреслює, що важливо підтримувати адекватну інфраструктуру освіти дорослих, громадського діалогу та фінансування сфери освіти дорослих. Також у ЄАОД наголошують, що довготривале й адекватне фінансування освіти дорослих є запорукою високої якості освітніх послуг. 

Європейська асоціація освіти дорослих закликає національних координаторів працювати напряму з організаціями громадянського суспільства, щоб забезпечити у реалізації Програми колаборативний підхід, що базується на принципах громадянського суспільства.

 

Get GPS coordinates