Позиція УАОД щодо необхідності активізації роботи над проектами законодавчих актів та методологічних документів в сфері освіти дорослих

Позиція УАОД щодо необхідності активізації роботи над проектами законодавчих актів та методологічних документів в сфері освіти дорослих

13 березня 2019 року відбулося планове засідання Правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих». На ньому, зокрема, було ухвалено наступне.

 

Враховуючи актуальний стан розвитку освіти дорослих в Україні, запити членів Асоціації щодо методологічної та юридичної підтримки їх діяльності, активну роботу робочої групи при Міністерстві освіти і науки України над законопроектом «Про освіту дорослих», а також керуючись Статутом Асоціації вирішили:

1) визнати необхідність роботи над розробленням проектів:

а) концепції розвитку освіти впродовж життя,

б) примірного положення про центр освіти дорослих,

в) методичних рекомендацій щодо розроблення стратегій розвитку освіти дорослих на місцевому рівні,

г) примірної посадової інструкції працівника центру освіти дорослих,

ґ) примірної посадової інструкції працівника органу виконавчої влади, відповідального за освіту дорослих.

2) Доручити Виконавчій дирекції Асоціації організувати у 2019 році роботу над розробленням проектів вищезазначених документів із залученням провідних фахівців та науковців в сфері освіти дорослих.

3) Звернутися до органів влади, уповноважених формувати та реалізовувати державну політику в сфері освіти з проханням сприяти розробленню та затвердженню у встановленому законодавством порядку вищезазначених документів.

4)  Повідомити членів Асоціації про діяльність, пов’язану із розробкою вищезазначених документів із пропозицією долучитися до неї.

 

Зворотнiй зв'язок
Надіслати