Перше засідання Громадської ради при МОН

Перше засідання Громадської ради при МОН

16 квітня відбулося перше засідання Громадської ради при МОН. Під час засідання було обрано голову Громадської ради. Її очільником вдруге став Виконавчий директор УАОД Микита Андрєєв.

Також уперше в історії Громадської ради при МОН в її структурі було створено комітет освіти дорослих. Серед завдань цього комітету будуть такі:

- сприяти прийняттю законопроекту «Про освіту дорослих»;

- співпрацювати з вищими закладами освіти та науково-дослідними установами НАПН з проблем освіти дорослих;

- активізувати створення кафедр андрагогіки у вищих закладах освіти; 

- обґрунтовувати і практично підтримувати формування андрагогічної компетентності фахівців для роботи з дорослою аудиторією у сфері формальної і неформальної освіти;

- підтримувати створення та реалізацію механізмів визнання результатів неформальної та інформальної освіти;

- сприяти посиленню взаємодії формальної і неформальної освіти;

- співпрацювати з представниками ОТГ у питаннях популяризації освіти дорослих та організації і проведенні заходів з неформальної освіти дорослих;

- співпрацювати з представниками місцевого самоврядування з проблем освіти дорослих;

- сприяти відродженню просвітницької діяльності, спрямованої на розвиток громадянської культури і соціальної активності дорослого населення.

Завдяки діяльності комітету з’явиться ще більше можливостей для налагодження діалогу між громадськістю та міністерством.

Окрім того, у теперішньому складі Громадської ради (і комітету освіти дорослих зокрема) близько десяти представників належать до членських організацій УАОД. Тож сподіваємося на плідну роботу Громадської ради на шляху розвитку освіти дорослих.

Нагадаємо, що Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, ефективної взаємодії Міністерства освіти і науки України з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю МОН, врахування побажання громадськості при формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції МОН.

Get GPS coordinates