Колегія МОН схвалила рішення про направлення до Кабміну законопроєкту «Про освіту дорослих»

Колегія МОН схвалила рішення про направлення до Кабміну законопроєкту «Про освіту дорослих»

21 вересня 2021 року колегія Міністерства освіти і науки України схвалила рішення про направлення законопроєкту «Про освіту дорослих» на розгляд Кабінету Міністрів України. Серед членів колегії був і виконавчий директор Української асоціації освіти дорослих, голова Громадської ради при МОН України Микита Андрєєв.

 

У законопроєкті визначаються правові, організаційні та економічні засади функціонування й розвитку системи освіти дорослих в Україні, створення умов для ефективної співпраці стейкхолдерів для реалізації права дорослої особи на навчання впродовж життя, задоволення особистісних потреб індивіда відповідно до запитів економіки та суспільного розвитку.

 

Освіта дорослих, згідно з документом, включає:

- компенсаторну освіту (здобуття будь-яких рівнів загальної середньої освіти дорослими особами);

- формаційну освіта (здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  та вищої освіти в нетрадиційному віці або повторно);

- професійне навчання – удосконалення загальних та професійних компетентностей працівника шляхом реалізації відповідних програм навчання, у тому числі індивідуальних, зазвичай на виробництві, за ініціативи та відповідальності роботодавця;

- додаткову освіта – вільну і необмежену, зокрема, післядипломну.

Також пропонуються механізми визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти в системі формальної освіти, присудження повних та/або часткових освітніх кваліфікацій для присвоєння професійних кваліфікацій. 

Наступним кроком стане внесення до порядку денного Верховної Ради України та розгляд документу.

 
Get GPS coordinates