У межах конференції «Неурядові організації та розвиток людського капіталу в контексті навчання впродовж життя» розглянули низку питань освіти дорослих в Україні

Feedback
To send