Олена Коваленко

Старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України 

м. Київ, Україна

olenagk@ukr.net

Get GPS coordinates